รับทำบัญชี

บริการ
ด้านบัญชี
ภาษีอากร

ปรึกษาฟรี
 • 092-276-4805
บริการจัดทำและนำส่งรายเดือน
1. จัดทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
2. จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
4. กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
5. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
6. บริการปิดงบบัญชี

    - ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
    - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
    > บริการรวมด้วย
    - วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
    - แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร
    > จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
    - จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)พร้อมนำส่งสรรพากร
    - จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
    - จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
    - จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91) พร้อมนำส่งสรรพากร
    - ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี

    อัตราค่าบริการขึ้นกับประเภทของธุรกิจ,ความซับซ้อนของรายการบัญชี,ปริมาณรายการ และเอกสารที่เกิดขึ้นในระหว่างปี รายเดือนเริ่มต้น เพียงเดือนละ 2,000 บาท
    ไม่คิดเพิ่มค่าปิดงบสิ้นปี

บริการปิดงบสิ้นปี
 ให้บริการปิดงบสิ้นปี สำหรับท่านที่ยื่นแบบรายเดือนแล้วซึ่งทางเราจะจัดทำให้ดังนี้
    - จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบอื่นๆ
    - จัดทำรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
    - ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
    - จัดทำ ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
    - ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่)
    - ยื่นงบที่กระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
    อัตราค่าบริการขึ้นกับประเภทของธุรกิจ,ความซับซ้อนของรายการบัญชี,ปริมาณรายการ และเอกสารที่เกิดขึ้นในระหว่างปี    

บริการเลิกและชำระบัญชี
เมื่อบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดใดมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการ ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามก็ควรที่จะยื่นเรื่องปิดกิจการให้ถูกต้อง การเลิกนั้นก็จะต้องยื่นเรื่องปิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร การปิดบริษัทนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและต้องใช้เวลาเพราะขั้นตอนการทำเรื่องนั้นต้องเป็นขั้นตอน
ซึ่งขั้นตอนการทำเรื่องปิดการนั้นต้องทำตามขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้
1. ต้องนำเอกสารมาทำการบันทึกบัญชีขั้นตอนนี้ทางเราแนะนำให้เคลียร์ทรัพย์สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้เมื่อปิดงบเรียบร้อยรอส่งผู้ตรวจสอบ
2. จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์นัดประชุม การไปจดเลิกหากเป็นบริษัท
3. แจ้งยกเลิกปิดเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่กรมสรรพากร ( หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งภายใน 15 วัน
4. หลังจากจดทะเบียนเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วต้องลงโฆษณาและส่งจดหมายแจ้งเจ้าหนี้
5. เมื่อได้งบจากผู้ตรวจสอบและเคลียร์กับกรมสรรพากรแล้วก็ชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6. หลังจากชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแจ้งยกเลิกที่กรมสรรพากรเพื่อคืนบัตรผู้เสียภาษี
หมายเหตุ ขั้นตอนการปิดบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนั้นรายละเอียดค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งตามขั้นตอนข้างบนนั้นเป็นขั้นตอนแบบคร่าว ๆ เท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

 • เขตคลองเตย แขวงคลองเตย แขวงคลองตัน แขวงพระโขนง
 • เขตคลองสาน แขวงคลองต้นไทร แขวงคลองสาน แขวงบางลำภูล่าง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
 • เขตคลองสามวา แขวงทรายกองดิน แขวงทรายกองดินใต้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก
 • เขตคันนายาว แขวงคันนายาว
 • เขตจตุจักร แขวงจตุจักร แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม
 • เขตจอมทอง แขวงจอมทอง แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงบางมด
 • เขตดอนเมือง แขวงสีกัน
 • เขตดินแดง แขวงดินแดง
 • เขตดุสิต แขวงดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค
 • เขตตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด
 • เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์
 • เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ แขวงบางมด
 • เขตธนบุรี แขวงดาวคะนอง แขวงตลาดพลู แขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงสำเหร่แขวงหิรัญรูจี
 • เขตบางเขน แขวงท่าแร้ง แขวงอนุสาวรีย์
 • เขตบางแค แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ แขวงหลักสอง
 • เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ แขวงวัดอรุณ
 • เขตบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงศิริราช แขวงอรุณอมรินทร์
 • เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก
 • เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ
 • เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่ แขวงบางคอแหลม แขวงวัดพระยาไกร
 • เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ
 • เขตบางนา แขวงบางนา
 • เขตบางบอน แขวงบางบอน
 • เขตบางพลัด แขวงบางบำหรุ แขวงบางพลัด แขวงบางยี่ขัน แขวงบางอ้อ
 • เขตบางรัก แขวงบางรัก แขวงมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา แขวงสีลม แขวงสุริยวงศ์
 • เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม แขวงนวลจันทร์
 • เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน แขวงรองเมือง แขวงลุมพินี แขวงวังใหม่
 • เขตประเวศ แขวงดอกไม้ แขวงประเวศ แขวงหนองบอน
 • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร แขวงป้อมปราบ แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงวัดโสมนัส
 • เขตพญาไท แขวงสามเสนใน
 • เขตพระโขนง แขวงบางจาก
 • เขตพระนคร แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบางขุนพรหม แขวงบ้านพานถม แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงวัดราชบพิธ แขวงวัดสามพระยา แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงสำราญราษฎร์ แขวงเสาชิงช้า
 • เขตภาษีเจริญ แขวงคลองขวาง แขวงคูหาสวรรค์ แขวงบางจาก แขวงบางด้วน แขวงบางแวก แขวงบางหว้า แขวงปากคลองภาษีเจริญ
 • เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ
 • เขตยานนาวา แขวงช่องนนทรี แขวงบางโพงพาง
 • เขตราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท แขวงมักกะสัน เขตราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ
 • เขตลาดกระบัง แขวงขุมทอง แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงทับยาว แขวงลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว
 • เขตลาดพร้าว แขวงจรเข้บัว แขวงลาดพร้าว
 • เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง
 • เขตวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือ แขวงพระโขนงเหนือ
 • เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง
 • เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง
 • เขตสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์
 • เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน แขวงยานนาวา
 • เขตสายไหม แขวงคลองถนน แขวงสายไหม แขวงออเงิน
 • เขตหนองแขม แขวงหนองแขม แขวงหนองค้างพลู
 • เขตหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง แขวงคู้ฝั่งเหนือ แขวงโคกแฝด แขวงลำต้อยติ่ง แขวงลำผักชี แขวงหนองจอก
 • เขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน แขวงทุ่งสองห้อง
 • เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ แขวงสามเสนนอก แขวงห้วยขวาง

ต่างจังหวัด

 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดสตูล
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดยะลา